3 gode råd om ledelse i lockdown fra…

Tina Donslund

Head of People & Talent / Trackunit
Ansvarlig for 170 ansatte globalt

1

Skab sammenhold gennem dialog

Vi tog hurtigt et standpunkt, der hed, at krisen bliver hård og langvarig. Vi plejede at holde Townhall meetings hver anden måned. I den her periode øgede vi frekvensen til en gang om ugen.

Dialog og sammenhold var strategien, og det viste sig at være den helt rigtig vej at gå.

2

Giv medarbejderne nogen at tale med

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. De skal have det godt. Da flere coaches tilbød digital hjælp, slog vi til. Vi hev tre coaches ind og gav alle medarbejdere mulighed for fire sessioner.

Det skulle løbes lidt i gang. Jeg gik i front, skubbede, nudgede og delte alle de gode historier. Vi har afdelinger flere steder i verden, og i USA har alle arbejdet hjemme siden foråret. For mange medarbejdere har det været en god støtte at have nogen at tale med, som ikke var involveret i arbejdspladsen.

3

Udnyt de digitale medier

Før corona plejede jeg kun at gå ind til CEO, hvis jeg havde et formål med det. Under lockdown arbejdede vi en del sammen, og det var mere uformelt. Jeg har fået mere direkte adgang til hele management teamet. Lederne selv er rykket tættere på medarbejdere.

På nogle måder er det nemmere at komme i kontakt med hinanden ved at tage den på f.eks. Zoom. Man forstyrrer ikke på samme måde, som når man går fysisk ind af en dør. For hvis der ikke er tid, lader de bare være med at tage den.